Wales: A Food Destination

CYMRU: CYRCHFAN BWYD

WALES: A FOOD DESTINATION

We're supporting businesses to source, serve and sell Welsh food and drink.

What we can offer:

• One to one advice via surgeries or visits

• Workshops and regional events

• Making connections and supporting supplier to buyer trade

• Supporting the increase in the number of chefs and up-skilling of chefs across Wales

• Research and on-line information hub.

 

So if you source, serve or sell Welsh food and drink through cafés, restaurants, shops, farmers markets, food festivals, B&Bs, self-catering, tourist attractions, craft centres, libraries, on-line etc. and think we can help you better sell the story of Welsh food and drink, please contact us:

sian.roberts-davies@lantra.co.uk

01982 552646 | 01994 419 161 | 07867 908 190

 

 

CYMRU: CYRCHFAN BWYD

WALES: A FOOD DESTINATION

Cefnogi busnesau i brynu, gweini a gwerthu bwyd a diod o Gymru.

Beth allwn ni gynnig:

• Cyngor wyneb yn wyneb mewn lleoliad cyfleus

• Gweithdai a digwyddiadau rhanbarthol

• Gwneud cysylltiadau a chefnogi masnach cynhyrchydd i brynwr

• Cefnogi’r cynydd yn nifer y cogyddion a datblygu sgiliau cogyddion ar draws Cymru

• Ymchwil a hyb gwybodaeth arlein.

 

Felly os ydych yn prynu, gweini neu werthu bwyd a diod o Gymru drwy gaffis, bwytai, iopau, marchnadoedd ffermwyr, gwyliau bwyd, G a B, hunan-arlwyo, atyniadau twristaidd, canolfannau crefft, llyfrgelloedd, arlein ayyb ac yn credu y gallwn ni helpu chi i hybu stori bwyd a diod o Gymru yn well cofiwch gysylltu:

sian.roberts-davies@lantra.co.uk

01982 552 646 | 01994 419 161 | 07867 908 190