Where can your career take you?

 

Veterinary Nursing Delivery Manager

We are currently looking for a Veterinary Nursing Delivery Manager to join us to develop and maintain excellent relationships with veterinary nursing centres and training practices to ensure that Learners have an excellent experience when undertaking their qualifications and  Apprenticeship End Point Assessment with Lantra. 

For more information on the role and to apply click here.

Role: Permanent role

Hours: Full-time, 37.5 hours a week

Location: Stoneleigh Park Head Office based, with flexible working

Salary: £35k per annum

To apply for this role please contact recruitment@lantra.co.uk with your CV and Covering Letter.

Veterinary Nursing Technical Manager

We are currently looking for a Veterinary Nursing Technical Manager to join us and ensure that Lantra’s veterinary qualification and EPA are of the highest standard and exceed the veterinary nursing sector and the RCVS expectations.

For more information on the role and to apply click here.

Role: Permanent role

Hours: Part-time, 30 hours a week

Location: Stoneleigh Park Head Office based, with flexible working

Salary: £35k per annum

Food Skills Cymru Administrative Support / Gweinyddwr Sgiliau Bwyd Cymru

We are currently looking for an individual to provide effective administrative support and data entry to the Food Skills Cymru Programme.

If you have the relevant administration experience to co-ordinate activity, operate CRM systems and collate evidence of expenditure, please send your CV and covering letter to HR.Team@lantra.co.uk

Interviews to be held on 5th and 6th October.

Role: Fixed term role until 31 March 2022 with a possible contract extension.

Hours: Full-time, 37.5 hours a week

Location: Builth Wells office, with flexibility to work from home

Salary: Circa £21k per annum

“These posts are part-funded through the Welsh Government Rural Communities Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the Welsh Government and the European Union.”

Download the person specification and roles & responsibilities

Gweinyddwr Sgiliau Bwyd Cymru, tua £21,000 y flwyddyn, yn ddibynnol ar sgiliau a phrofiad, lleolir yn Llanfair-ym-Muallt gyda’r hyblygrwydd i weithio o adref.

Darparu cymorth gweinyddol effeithiol a mewnbynnu data ar gyfer Rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru. Os oes gennych chi’r profiad gweinyddol perthnasol i gydlynu gweithgareddau, defnyddio systemau Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) a chasglu tystiolaeth o wariant, cysylltwch â ni.

Mae’r swydd yma yn swydd llawn amser, tymor penodol tan fis Mawrth 2022 gydag estyniad posibl.

Cyfweliadau i’w cynnal ar y 5ed a’r 6ed o Hydref.

I wneud cais am y rôl yma, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol at HR.Team@lantra.co.uk

“Mae’r swyddi hyn wedi’u hariannu’n rhannol drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.”